Privacyverklaring

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot PT Home

Beveiliging en doeleinden Persoonlijke gegevens 

Om het lidmaatschap te starten voor groepstrainingen, personal training of powerslim wordt er door de klant een formulier ingevuld waarin contactgegevens en eventueel IBAN nummer van de klant moet worden vermeld. Het IBAN nummer wordt alleen gebruikt voor de afschrijving van de maandelijkse contributie. Dit nadat de klant hier toestemming voor heeft verleend. De contactgegevens worden gebruikt voor het toesturen van benodigde informatie. Andere persoonlijke gegevens over lichaamsmetingen en ziektebeelden worden alleen gebruikt om de inhoud en veiligheid van de  begeleiding te optimaliseren. Deze bovengenoemde gegevens worden niet gedeeld met derden

 

Tijdens de werkzaamheden worden er foto’s en video’s gemaakt van de klanten voor administratie en reclameberichten op social media en website. Klanten die niet op de foto willen kunnen dit aangeven door een e-mail te sturen naar het e mail adres uit de contactgegevens. Dit wordt bij inschrijving aan de klant meegedeeld. 

 

Bovenstaande persoonlijke gegevens zijn opgeslagen en verwerkt in schrift en hardware. Zowel de schriftelijke als digitale gegevens worden beveiligd opgeslagen.  De identiteit van e-mail adressen wordt beschermd door e-mails te versturen in BCC format.

 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

De klant kan een e mail sturen naar het e mail adres uit de contactgegevens voor inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar persoonlijke gegevens.  Dit staat ook beschreven in de algemene voorwaarden.

 

Gebruikerscommunicatie

De contactgegevens worden alleen gebruikt om de klant te informeren over de ontwikkelingen, aanbiedingen en wijzigingen van onze diensten. E- mails die van de klant naar ons worden verzonden, kunnen worden opgeslagen om het antwoord naar de klant te optimaliseren. Mocht de klant de benodigde informatie niet meer willen ontvangen, dan kan de klant zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar het e mail adres uit de contactgegevens.

 

Wijziging Privacy verklaring

Deze verklaring kan in de loop van de tijd worden aangepast. Dit is afhankelijk van de huidige wet- en regelgeving.

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.